Key Win 10 Pro, Home kích hoạt bản quyền mới nhất 2020

Key Win 10 Pro, Education, Enterprise, Ultimate, Pro Education được chia sẻ trong bài viết dưới đây đều là những list product key và key active win 10 mới nhất hiện này. Được tổng hợp từ nhiều người chất lượng khác nhau. Sử dụng key để active bản quyền của windows 10 là cách làm an toàn và được khuyến cáo bởi nhà sản xuất. Vì vậy, mọi người rất thích dùng key windows 10 để active win 10.

Đây là một phương pháp đảm bảo an toàn, giúp máy tính của bạn tránh gặp phải những mối nguy hiểm khi sử dụng những công cụ Crack được chia sẻ rộng rãi trên mạng internet. Nắm bắt được xu thế đó, Siêu Nhân Đại Chiến đã tổng hợp các danh sách key win 10 pro mới nhất hiện nay trong bài viết này.

key-win-10

Key win 10 là gì?

Key Win 10 được hiểu đơn giản là một chuỗi gồm 25 kí tự được sử dụng để kích hoạt bản quyền hệ điều hành Windows 10 cho PC và Laptop. Nếu bạn đã và đang sử dụng bất kỳ hệ điều hành Windows nào trên máy tính thì bạn chắc phải biết rõ là khi bạn cài đặt bất kì hệ điều hành Windows nào trên máy tính, nó cũng sẽ yêu cầu bạn phải sử dụng Product Key để kích hoạt.

Windows 10 đang là hệ điều hành mới nhất với nhiều tính năng mới hỗ trợ người dùng một cách tốt nhất. Và là một trong những hệ điều hành windows được người dùng sử dụng phổ biến nhất hiện nay, không chỉ trên máy tính, laptop mà còn trên cả các thiết bị smartphone.

Sử dụng Product key win 10 hợp pháp là một phương pháp đảm bảo an toàn, giúp máy tính của bạn tránh gặp phải những mối nguy hiểm khi sử dụng những công cụ Crack Win 10 được chia sẻ rộng rãi trên mạng internet. Thông thường bạn sẽ phải mua key win 10 để có thể sử dụng windows 10 vĩnh viễn. Năm bắt được điều đó nên dưới đây mình đã tổng hợp các danh sách key win 10 cho các bạn.

Danh sách Key cài đặt Win 10 cho PC update tháng 9/2020

Key Windows 10 Home

TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

KTNPV-KTRK4-3RRR8-39X6W-W44T3

Windows 10 Home – YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7

Windows 10 Home Single Language – BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT

Windows 10 Home Country Specific – N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD

Key Windows 10 PRO, Ultimate

W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

FJT8C-2WNKT-DKPQG-JYHXD-YBFFC

X4XQN-VMKJH-7TCVD-TB3QT-KTPKM

3MXN9-Y96QV-RPYHW-RKQQJ-XW3GY

NFKWT-HFWJW-93DP7-M3GMQ-FM49M

YW9TN-9M6H7-MKTJ4-H7FQW-4VV3B

NCH3J-3Y32T-QY4Y9-4CDK3-C3726

N24DD-FGXK3-2RWYX-6D87B-HT672

Key Windows 10 Pro Online (active ngay)

– FN29M-6M73B-PHRRG-BFTBJ-Q667C

– RVF7N-6C7KH-YR4BK-7CG6R-CR4DB

– 22F2H-N6W3D-XYJCD-K8P6V-9BT6Y

– 22QK9-3N6FK-VDGRD-4PK8J-XW3GY

Windows 10 Education

M4CVH-V3N42-W6VDX-6RCFF-Q9MM3

77NHM-3Y47X-4VXY8-TX8G3-B98WD

R3J9J-NVY2T-XRT92-KHB7T-C9XRQ

Windows 10 Enterprise

BNJ87-JYH2B-DGXWM-JJVMR-Q9MPF

NKV62-XMG4T-MXHBB-WFKXW-TQ72F

9MNVQ-WMHGD-TTG9C-3M9CY-F9CJR

F3C2D-NWJHV-WFQ6X-VTJXF-CR4CF

Windows 10 Professional

GF9FM-JPDRV-PG8JC-PRY6V-69GF8

G4G26-N89H2-QW7TD-DM66Y-2PQGT

XG3QN-X3BXX-YCV2K-QXGBW-7FR9G

PGJDR-KNXCM-HF369-XJYPD-C3726

MW6NC-CG64K-D9CBM-WVJRY-XBT6T

6T6BN-DGX2C-K7BQP-9G798-VH66T

XYNRW-DFYKC-BX3W2-J6CYX-JXCKG

WWYRK-DNCT8-DTW7G-887M8-33WXG

9WXQD-VN668-7HC2T-7XJ6H-JQKTT

N9XJ7-7DBP2-PDFPG-JPMK6-QYH26

89NJ7-GQTV6-WGXQH-KRV2H-7QWXG

J7YP7-3NGMX-MMJPM-PM4JT-KTPKG

VNMMV-MJ7QF-8DC43-CCF24-6Q726

RPHNW-CQD7T-PM4YR-Q4QFB-KD726

CGQKN-B2R4Y-9H7HQ-KKW66-J2QGT

4NDRR-JM2QR-YHXFF-G34RJ-7FR9G

9WJNW-MR3HR-CT89C-VG7WM-DPFC6

Y9XHT-9NCYM-QDK3F-V4BD7-X766T

RRT2H-DNWHF-FYM27-K762F-X2FC6

8NW62-63WP6-YRGHQ-C8VYK-TF4C6

3MHPY-NVGPX-M2H3F-QKMPD-63BP6

WDNT8-7RMGQ-4TY86-KX686-MKMP6

JGVRH-NVXFR-WGD63-Y6R6P-7CFC6

NHQ7R-QCPP2-DD479-7KJ7C-4RG6T

6VNF9-KCGXB-WJQ2K-4X9RW-TQ726

Y6C83-KFNVJ-GJ27D-TWB3C-XTPKG

D4KRN-M9BK2-6WPB9-87J9R-HQWXG

4BHJN-93KVQ-9TB6T-J7787-4C2KG

N2WRX-V2GR7-H9FFH-4FG3W-QDBP6

N4KK9-J9FPQ-7FT9R-RKTP7-QPFC6

43G2H-MNDD2-83JWD-KM2DD-KKXTT

29NHK-MB9RK-JXQX7-WJXXG-PDKTT

7PXWY-VNKY3-7XWMW-M8D3D-QRR9G

GH84N-TP8R3-T8Q76-KM6F2-FX8XG

DQWR3-96N36-QKJKM-YXBC3-PYT6T

WN242-VRC74-PRY4C-CP46R-Q9MP6

3YMPN-4J4Q8-CXKDP-4VTPD-WQKTT

92NFR-V34GB-PJWY6-V6WXF-K4R9G

8WGQ9-NQ4PG-TXKBM-3VP9H-VT9TT

RRT8P-NYJJR-Y3FPC-2BDH7-46YP6

P686W-YN7C2-BMWM6-64J4P-TMT6T

96DJN-KC9QJ-CWPRM-3RXBY-6VJXG

DR2BD-2DN83-PYRHX-P2T8Q-2WF9G

97QN7-C9MMK-9GPPV-CJCQX-66PKG

PCXN6-QPVG2-K6RP9-3P6HC-4RG6T

GHVRM-NXCCY-P3KTD-PPQBC-6JF9G

NQFCV-G4WPD-P83DV-J2VJ4-VMH26

3N8V6-MT9J3-HJJ36-Q3RD8-CPQGT

W9XVN-B93DG-6PJQ8-HY32M-TXXTT

HGX4F-K7NJ6-8D63G-CTVF9-HCFC6

QDGJN-2YK42-RVKHF-RY386-HFR9G

NYH2C-MWGYC-RP86P-T4TRQ-VXMP6

JKFJB-VNFMK-GC4FX-6TXQJ-D9MP6

N29F7-BY8R7-Y9CPX-46JD6-RRG6T

NJCDC-BT43R-T48J8-TKQY2-76DGT

RHGNC-M94MX-VFGX8-QQJKD-PYT6T

T3MVN-9WKDB-T74CD-6MMCY-43KTT

RWXVW-MWNF6-RHVQQ-68GVQ-XHJXG

4W47N-GPYR7-HXG6V-DV69D-JTYP6

KNP7J-MWGR9-VGCH4-2GWGH-FJRC6

MTDYN-7TQMB-RFJJR-XMYMJ-K2FC6

9NK3V-9KRXM-93TQH-DVVT7-CYT6T

4T7CK-N8B7G-3YWWF-WM6V3-BG9TT

Y4TN6-KD2JR-DJ6B7-FWPXG-D3WXG

N64BH-47C2R-3WY7K-QP6MB-PR4C6

JHDNW-WF47B-37T3R-W9XD8-K2FC6

NCB9D-P3XG3-YWHKY-T9K9X-V22KG

8N48G-7W6B3-C63Y9-K7779-JXCKG

XK6GN-HGQGQ-6JHW6-R9YDG-YG9TT

D8W7G-ND6M8-WX4DR-7GX4T-4M49G

MQ8GP-MNTFB-B3MB6-32V2C-YKMP6

GNJBY-MCGKC-QH33R-BYDF9-C7JXG

VT9MN-6TDF2-QYTD4-XW9VW-K2FC6

F39YY-N6TQ3-BMG9R-9PGJT-QYH26

NXXPH-WX973-T2TGD-QPK8Q-RJRC6

NXMQT-HFHKJ-GR7QJ-W9CDQ-9766T

N7C6M-YQ63V-PF9QW-JX24D-T6PKG

FJ69C-HNV4P-7Y4WJ-4H6JK-Y7V26

NFFHG-KH6FB-PXW9R-RJJR8-J8F9G

Y78NF-RHW64-XQQJD-TFFJY-JK8XG

4Q4HH-NKW7H-DQ7WG-FTKX8-J8F9G

HPBXC-28NXF-6CTXW-DBKB9-GJF9G

34TPV-2NH3H-Q8QMJ-Y7GR6-Y98XG

YF638-NK3RM-K76VX-QJB72-DDBP6

X8JKN-KK8FT-GMFRG-RBBMY-2PQGT

TR93N-JJ2B8-DH7Y9-VRRCR-VMH26

QHBRV-N7QJ2-6GKKW-CP7BR-CR4C6

JPJYR-7NVFF-GDR3G-WXXMP-MP2KG

FPBNH-3GQ2G-6P97F-4B6H4-9W3GT

R3786-WYNRC-QY6MB-DCCJF-MWRC6

3BNQX-XQ6BT-RY7D6-6D3WJ-XW3GT

33WM2-4N843-TMVXR-J4CMJ-2GYP6

TMNPJ-4XC3C-B26QW-HCJBR-CR4C6

N6QQF-R4XHR-YP9XW-K9XRF-Q9MP6

NM3P8-JYFFG-39X7M-F2GQB-WHV26

JF3YN-FP33H-RKV77-HV3BJ-9TPKG

QBXCC-FN4Y3-TFM28-KJJDW-82QGT

QBN7H-FYXVX-86RM3-QP6BK-M98XG

QBG34-YNKX3-QBJ2V-RHY38-9TPKG

Q48J6-46NQF-Y6YBJ-2HG8J-PKCKG

PNWTV-W6C68-CPGPV-YPF4Q-VXMP6

PNTB6-4986V-7WGXY-GWPV8-29XTT

QCC9T-NRD9M-7GP3K-TQ3X2-BTDGT

QFQF2-FCNDK-CFRJ8-9HPKT-P7JXG

QHWN4-349P4-GM6YD-8XP37-8HV26

QJNB7-8TGVP-823CY-YKBQ3-H22KG

QYM2G-XNC8V-MMRPM-RVPMQ-BG9TT

R29FW-KVN37-XYHFH-26QPF-JHV26

R6JHF-DN3DX-D7FRF-V3YD3-DV66T

RHK4G-QVNP9-DV8FB-3FTC2-W2QGT

RHJWT-KNKMB-P94KB-H4X2H-7QWXG

RC2Y7-RNMFX-3PPXC-3QB4J-HMH26

RBFN4-X33PX-7TKY8-T7JGY-K766T

R8DN8-QWHC7-6RJVR-TMYW9-TF4C6

R7XWK-NQJ6V-4DYV3-3YWG2-76DGT

Windows 10 Pro Education

8HGNF-QDH27-J4VM6-X37TD-3PF73

93R6N-DY6B7-6FH8B-J4F4X-QV7YQ

9H4WX-TN8WC-7CFYX-HC4TM-QJ4BQ

9HC3C-N4772-D4WPR-PFHFP-TMVYQ

BCMB9-QNY94-Q279R-VMHGY-G3CH3

BG3FY-FVNVR-TXX77-78QGY-92F73

C3N6J-FTVWB-MY7WB-MD99D-BHBMQ

D3WPF-NF76V-VDHCY-WKMMY-CWG4D

D7PPN-4CK7T-Q2V64-WWJMY-WHWV3

Danh sách Key Windows 10 mới cập nhật 2020

– Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7

– Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT

– Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD

– Windows 10 Education: YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY

– Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

– Windows 10 Professional: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

– Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT

– Key active Windows 10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

– Key active Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

– Key active Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

– Key active Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

– Key active Windows 10 Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH

– Key active Windows 10 Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR

– Key active Win 10 mới nhất: VK7JG-NPHTM- C97JM-9MPGT- 3V66T

Với các Key tổng hợp Windows 10 trên, các bạn có thể tìm và lọc ra các danh sách key mà mình cần dùng và tiến hành sử dụng chúng nhé.

Cách nhập key win 10 kích hoạt bản quyền

Để nhập key win 10 active kích hoạt bản quyền máy tính nhanh nhất. Các bạn hãy tiến hành thực hiện theo các thao tác sau đây nhé.

Bước 1: Đầu tiên tại giao diện máy tính desktop, các bạn tiến hành chọn chuột phải vào biểu tượng This PC -> Chọn Properties như hình sau đây:

cach-active-win-10

Bước 2: Sau khi các bạn chọn xong, một cửa sổ màn hình mới sẽ hiện lên. Tại đây các bạn tiến hành chọn vào nút Activate Windows như hình sau:

cach-active-win-10-1

Bước 3: Tiếp theo một cửa sổ mới hiện lên, tại đây các bạn tiếp tục chọn vào nút Change product key như hình sau đây:

cach-active-win-10-2

Bước 4: Sau khi click một màn hình mới được hiện lên, tại đây các bạn tiến hành copy danh sách key win 10 ở phía trên. Và dán vào ô Product key như hình dưới đây. Sau đó tiến hành nhấn vào nút Next để tiếp tục kích hoạt bản quyền.

cach-active-win-10-3

Tiếp theo một cửa sổ mới hiện lên, các bạn nhấn tiếp vào nút Activate như hình sau:

cach-active-win-10-4

Bước 5: Như vậy là các bạn đã kích hoạt xong rồi. Bây giờ bạn kiếm tra máy tính của mình xem đã được kích hoạt bản quyền chưa nhé.

cach-active-win-10-5

Vì sao win 10 lại chiếm nhiều tài nguyên của máy tính

Sở dĩ hệ điều hành Win 10 chiếm nhiều tài nguyên trên máy tính là do nó chạy cùng lúc quá nhiều dịch vụ của Microsoft. Đây chính là nguyên nhân khiến máy tính của bạn hoạt động chậm và thường xuất hiện tình trạng đơ máy khi đang sử dụng. Để khắc phục tình trạng này, các bạn nên trang bị cho máy tính Ram từ 4GB trở lên. Tốt nhất là nên sử dụng Ram 8GB.

Bên cạnh đó, một lỗi khác khiến nhiều người đau đầu nữa là lỗi full disk. Đây là một lỗi phổ biến khi sử dụng hệ điều hành Windows 10 và chỉ khắc phục được khi nâng cấp ổ đĩa lên SSD. Hiện tại, giá của ổ đĩa ssd khá rẻ nên các bạn cứ thoải mái mua về sử dụng đi. Ổ đĩa ssd không chỉ giúp bạn khắc phục được lỗi full disk 100% mà nó còn giúp máy tính hoạt động nhanh hơn.

Lời kết

Trên đây là trọn bộ danh sách key win 10, key win 10 pro mới nhất và được săn đón nhất hiện nay. Và qua bài viết này, mình hi vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình kích hoạt và sử dụng hệ điều hành Win 10. Chúc các bạn thành công!